Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Mentoring and Advising in International Assignments

Algemeen

Europese politiemensen leveren een bijdrage aan internationale politie (training)missies. Ze zijn geselecteerd op basis van inhoudelijke bekwaamheden en hebben vaak geen of weinig ervaring als mentor.

Met de opleiding Mentoring and Advising in International Assignments worden missieleden ondersteund bij de uitvoering van hun mentor taken, zoveel mogelijk afgestemd op de specifieke context waarbinnen zij gaan werken. De opleiding bereidt je dan ook uitstekend voor om als mentor in buitenlandse politiemissies te werken.

Voor wie

Europese politiemensen die als mentor, adviser, trainer en/of coach gaan werken in buitenlandse politiemissies.

Opbouw

De opleiding duurt drie dagen. Er wordt gestart met de betekenis van mentoren. Dit gebeurt door hierover met elkaar in gesprek te gaan en eventuele ervaring te delen als je al in een missie hebt gewerkt als mentor. Het wordt uitgebouwd naar rollenspelen ( o.a. het eerste contact en het winnen van het vertrouwen van je mentee) en leren wat het verschil is tussen mentoren, adviseren en coachen. Het belang van culturele aspecten in relatie met mensenrechten en sexe vormt hierin een rode draad.

Daarnaast zijn er diverse thema’s die behandeld worden in relatie met mentoring o.a.:

-       de rol van de EU en VN missie,

-       het mandaat en het toepassen van de Mentoring-activiteiten binnen de grenzen van het mandaat,

-       principes van “Security Sector Reform”,

-       de “Code of Conduct”,

-       bronnen die je kunt gebruiken om informatie te vergaren omtrent jouw mentee en zijn/haar organisatie in het missieland,

-       communicatievaardigheden in relatie tot het oplossen van problemen,

-       hoe te rapporteren en naar wie in de hiërarchische correcte lijn, e.d.)

Een belangrijk element tijdens de opleiding is dat je bewust leert, bijvoorbeeld door het formuleren van leervragen en het maken van reflectieverslagen. Bovendien worden gastsprekers uitgenodigd: iemand uit het missieland of een politie collega met ervaring in een politie(training)missie.

Resultaat

Na het volgen van de opleiding kun je mentoractiviteiten t.b.v. lokale politiemedewerkers voorbereiden, uitvoeren en evalueren in de context van “International Security Sector Reform” en onder “local ownership” in het land waar de missie plaatsvindt.

Praktische informatie

Code: 9203099.002
Type: Training
Examineringtype: Bewijs van deelname

Studielast totaal: 27 sbu
Instituut: 24 sbu
Zelfstudie: 3 sbu

Duur: < 1 week
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: niet individueel afneembaar

Toelichting studielast

De opleiding bestaat uit drie achtereenvolgende dagen, inclusief een avondprogramma.

Overige informatie

Voertaal tijdens de opleiding is Engels. Deelnemers verblijven intern.

Randvoorwaarden

Deelnemers krijgen de beschikking over een laptop van de politieacademie.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

Deelnemers worden toegelaten na een assessment (Landelijke Eenheid, afdeling Uitzendingen).

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende kun je via Youforce (Aanvraag Studiefaciliteiten) een aanvraag indienen.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.