Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Forensisch Digitaal Opsporen Senior Tactisch

Algemeen

Je onderzoekt op welke manier de samenwerking met digitaal rechercheurs/experts vorm kan krijgen en waar hun eigen grenzen liggen op het gebied van digitale opsporing. Daarnaast leer je welke bronnen je kunt gebruiken om jouw eigen competenties op het gebied van digitale opsporing te blijven ontwikkelen.

Je maakt kennis met de digitale onderzoeksmethoden en ontwikkelt competenties om zelf een deel van de onderzoeksmethoden uit te kunnen voeren. Je vervult een rol als intermediair tussen de rechercheurs uit hun eigen onderzoeksgebied enerzijds en de digitaal specialisten van de TDO’s anderzijds. Je moet daardoor goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden van digitale opsporing, om daar ten behoeve van opsporingsonderzoeken op de juiste momenten gebruik van te kunnen maken. Je eigen rol bestaat uit het nader onderzoeken van generieke reguliere (op Windows gebaseerde) images op aanwezigheid van relevante informatie voor het opsporingsonderzoek. Je ontwikkelt de competenties om deze taken uit te voeren met behulp van een aantal softwarepakketten.

Je ontwikkelt de competenties om op een veilige manier open bronnen onderzoek uit te voeren, waarbij je je concentreert op het domein van je eigen werkzaamheden. Daarnaast doe je ervaring op met het werken met communicatietools op internet. Je leert welke sporen achterblijven, hoe deze sporen veilig te stellen en hoe de sporen te interpreteren zijn.

Je leert te werken binnen de voor digitale opsporing relevante juridische kaders. Daarnaast wordt bij elk onderdeel aandacht besteed aan de eigen grenzen, zodat je leert op de juiste momenten samenwerking te zoeken met digitaal rechercheurs. Alle opgestelde rapportages schrijf je in begrijpelijke taal, zodat ook mensen zonder technische deskundigheid inzicht krijgen in de gekozen aanpak en de waarde van de resultaten.

Voor wie

Voor de Senior Tactische medewerker in het werkgebied digitaal, dus Cybercrime teams, Platformen en/of TDO.

Praktische informatie

Code: B002193.001
Type: Training
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 196 sbu
Instituut: 96 sbu
Korps: 50 sbu
Zelfstudie: 50 sbu

Duur: 1-3 maanden
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: niet individueel afneembaar

Indeling van het onderwijs

Twee opeenvolgende contactdagen per week met een week er tussen, dus 12 weken totaal.

Randvoorwaarden

Je beschikt over software en hardware producten voor de uitvoer van de werkzaamheden.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

Je hebt een LFNP functie als Senior Tactisch medewerker gekoppeld aan het werkveld digitaal.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding individueel aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.