Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Over de Politieacademie


Fundament voor vakmanschap

De Politieacademie zorgt via onderwijs, onderzoek en kennis voor de versteviging en de vernieuwing van het vakmanschap van de politie. Op die manier dragen we bij aan een veiliger Nederland. Dat doen we met ruim 1.000 medewerkers en vanuit 10 locaties verspreid over Nederland.

De Politieacademie is bij wet aangewezen om studenten op te leiden tot startbekwame en vakbekwame politiemensen. In 2019 volgen ruim 3.900 studenten een mbo-, bachelor- of masteropleiding in het Basis Politieonderwijs. Met de afronding van hun opleiding kwalificeren zij zich voor hun eerste baan bij de politie. Het Vakspecialistisch Politieonderwijs van de Politieacademie verzorgt vervolgonderwijs voor politiemensen. Jaarlijks volgen zo’n 27.000 studenten, meer dan de helft van alle politieagenten in ons land, een specialistische opleiding of training. Het gaat daarbij om opleidingen op het gebied van bijvoorbeeld opsporing, handhaving, crisisbeheersing en leiderschap. De kortere trainingen zijn gericht zijn op de ontwikkeling van vakbekwaamheid op terreinen als verkeer, milieu en wijkgericht werken.


Ontwikkeling door onderzoek

Een andere kerntaak van de Politieacademie is het verrichten van toegepast sociaal-wetenschappelijk onderzoek ter versterking van het politievak, de politieorganisatie en het politieonderwijs. Onze strategische onderzoeksagenda is samen met de politie, het Openbaar Ministerie en burgemeesters bepaald. Ons onderzoek wordt vormgegeven en uitgevoerd vanuit 11 lectoraten. Een deel van onze lectoren is tevens werkzaam als hoogleraar of universitair docent bij universiteiten in Nederland. Door ons onderzoek openbaar te maken, stimuleren we dat onze inzichten door andere (maatschappelijke) organisaties kunnen worden gebruikt.


Kennis

Tot slot heeft de Politieacademie een rol als Kennis- en Informatieknooppunt. Vanuit die verantwoordelijkheid delen we relevante inzichten en ervaringen met de politie en andere partners. Onder meer via een landelijke database met gevalideerde kennis, juridische informatie en werkafspraken. We bevorderen hiermee eenduidig werken volgens de laatste stand van zaken. Zowel in de praktijk als in het onderwijs. In deze rol voeden we ook ketenpartners als het Openbaar Ministerie, de FIOD en de Koninklijke Marechaussee.


De kracht van de verbinding

Samenwerking is dé rode draad in het werk van de Politieacademie. Dat begint met de verbinding met de politiepraktijk. Het opleiden van politiemensen is het fundament van het politievak. Dus moeten we heel goed begrijpen wat er nu en in de toekomst bij de politie nodig is. Dat vraagt om samenspel en co-creatie. Verder werken we in toenemende mate samen met andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Om elkaar te inspireren en voeden en om gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. Onder meer via onderzoek, innovatie en gezamenlijk onderwijs.

De Politieacademie gaat uit van de kracht van verbinding. We zien het als dé weg om open en effectief mee te bouwen aan de politie van (over)morgen.

Kracht van verbinding.PNG