Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Onderzoeken GGP

Lectorale rede

oefening arrestatieTitel: Politiewerk aan de basis: stevig en nuchter

Auteur: E.J. van der Torre

Schetst hoe het lectoraat Gebiedsgebonden Politie gestalte wil geven aan onderzoek en onderwijs op het terrein van gebiedsgebonden politie. Aan de orde komen: schaalvergroting en decentrale sturing; gebiedsgebonden politie: terug naar de basis; de lokale politiefunctie; de blauwe kern.

Survey wijkagenten

Uit een enquête, ingevuld door 854 wijkagenten (2011), blijkt: wijkagenten vinden vaak dat ze een aantrekkelijke baan hebben, ze zijn positiever gestemd over politiebazen dan menig collega-agent en er zijn op lokaal niveau veel partners waarin ze vertrouwen stellen. De wijkagenten pleiten wel voor een betere positionering in de politieorganisatie. Ze stuiten op blokkades bij het aanpakken van criminelen. De afstand tussen wijkagenten en opsporing is te groot. Het onderzoek maakt duidelijk wat gedaan kan worden om het rendement van wijkagenten te vergroten: meer tijd in of voor de wijk, gepaste (administratieve) ondersteuning en toegang tot toegankelijke informatiesystemen, waaronder systemen die behoren bij het recherchedomein. De straatkennis van wijkagenten dient beter benut te worden om opsporingsonderzoeken op te starten die in de lokale situatie waardevol zijn.'

Ga direct naar Op de agenda: een survey onder wijkagenten.

Veilig Politiewerk

'Veilig Politiewerk, de basispolitie over geweldgebruik' brengt de opvattingen van 4.400 basispolitiemensen over geweldgebruik in kaart. Het geeft aan welke emoties en meningen schuilgaan achter statistieken over geweldgebruik en achter juridische analyses van politiegeweld. Er wordt geconcludeerd dat de balans tussen relationele en normatieve aspecten van het politiewerk in het geding is, anders gezegd: het politieoptreden mag 'steviger'. Het onderzoek doet aanbevelingen over de voorwaarden om dit mogelijk te maken en vormt een belangrijke pijler onder het programma 'Versterking Professionele Weerbaarheid.'

Ga direct naar Veilig Politiewerk, de basispolitie over geweldgebruik, Boom Lemma uitgevers, Den Haag.

De lokale positie van de nationale politie. Een eerste verkenning

De Politieacademie heeft, voor het Actieprogramma Lokale Besturing Politie, onderzoek gedaan naar de lokale positie van de politie. Deze studie beschrijft en analyseert belangrijke patronen in het lokale politiewerk en in de wijze waarop autoriteiten dit werk aansturen. Het betreft een eerste verkenning. De Politieacademie verricht in de komende jaren nader onderzoek naar dit thema.

Ga direct naar De lokale positie van de nationale politie. Een eerste verkenning, Politieacademie, voor het Actieprogramma Lokale Besturing Politie (2015)

Wijkenaanpak en ondermijnende criminaliteit

Deze studie richt zich op ondermijnende effecten van georganiseerde misdaad in wijken die het object waren van de zogenoemde wijkenaanpak of die daarmee sterke overeenkomsten vertonen.

Ga direct naar Wijkenaanpak en ondermijnende criminaliteit, door Prof. dr. P.W. Tops (Tilburg University) en Dr. E. van der Torre (Politieacademie)