Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Introductie Canon GGP

De Politieacademie wil haar politieonderwijs optimaal laten aansluiten bij de eisen die de politiepraktijk stelt. Deze canon GGP, die is gemaakt dóór docenten, is hierbij een hulpmiddel vóór docenten bij het actualiseren en verbeteren van hun GGP-onderwijs. Leidraad bij de structuur van de canon is het model gemeenschappelijke veiligheidsaanpak uit het Referentiekader Gebiedsgebonden politie, dat bestaat uit vijf 'bollen', waaronder  thema’s zijn gerubriceerd. Elk thema wordt kort ingeleid, waarna een beperkt aantal leestips volgt. Bij de samenstelling van de canon hebben lectoren of andere inhoudelijk deskundigen opgetreden als referent. De aanbevolen publicaties zijn te downloaden of verkrijgbaar via de mediatheek van de Politieacademie.

Naast de canon is er Kompol. Het thema 'Gebiedsgebonden Politie' op Kompol bevat meer onderwerpen dan in deze canon aan de orde komen. Waar Kompol echter voor iedereen is - student, docent, politiefunctionaris en andere belangstellenden - en meerdere invalshoeken belicht, richt de canon zich specifiek op docenten. Met slechts één invalshoek: kennis.

De canon wordt actueel gehouden door het redactieteam. Hier kun je ook terecht met vragen, opmerkingen en aanvullingen.