Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Politiemedewerker Specifieke Inzet

Algemeen

De afgelopen jaren is bij de Politie behoefte ontstaan aan executieve politieambtenaren met specialistische of specifieke expertise op verschillende terreinen, bijvoorbeeld digitale waarheidsvinding, financieel-economisch of forensisch sporenonderzoek. De Politie trekt medewerkers die beschikken over deze expertise veelal van buiten de politieorganisatie aan en zet hun specifieke kennis en kunde in op onderdelen van de politietaken.

De opleiding Politiemedewerker Specifieke Inzet bereidt je binnen de politie met specialistische expertise voor op een specifieke inzet binnen verschillende LFNP vakgebieden. Deze opleiding geeft voor elk vakgebied een gemeenschappelijk ‘algemene’ basis. Je bent na het afronden van deze opleiding voldoende startbekwaam voor de bevoegdheden en wordt aangesteld als ambtenaar met algemene opsporingsbevoegdheid. Je bent dan volledig bevoegd, maar wordt slechts specifiek ingezet; je past de bevoegdheden niet in de breedte van basispolitiezorg toe.

Voor wie

De opleiding is bedoeld voor medewerkers die met een specialistische expertise (mbo/hbo geschoold) worden ingezet binnen verschillende LFNP vakgebieden bij de politie. Vooralsnog is met het ministerie van J en V en de vakbonden afgesproken dat de executieve aanstelling met een specifieke inzetbaarheid gaat gelden voor de volgende doelgroepen:

- Finec/Cyber specialisten

- Forensische opsporing specialisten

- Intelligence specialisten

Andere vakgebieden/functies kunnen in de toekomst aan het nieuwe regime worden toegevoegd. Hierover dient dan overeenstemming te worden bereikt in het CGOP.

Opbouw

Het opleidingstraject bestaat uit vier onderdelen:

 • Blok 1: De Nederlandse politie in de samenleving; 
 • Blok 2: Opsporingsbekwaamheid; 
 • Blok 3: Gesprekstechnieken; 
 • Blok 4: Opsporen en bewijsrecht.

Professionele beroepshouding
Naast deze onderwijsblokken wordt in de opleiding aandacht besteed aan professionele beroepshouding en –weerbaarheid waarbij de algemene missie en de kernwaarden van de Nederlandse politie centraal staan. De medewerker specifieke inzet kan tijdens zijn werkzaamheden in aanraking komen met heftige casuïstiek en/of dilemma’s waarbij hij weerbaar moet zijn op fysiek, moreel en mentaal vlak.

Tijdens de opleiding worden een aantal opdrachten uitgevoerd:

 • Praktijkonderzoek: Beroepscode
 • Praktijkonderzoek: Opsporing in de eenheid
 • Voeren informatieverzamelend gesprek
 • Praktijkonderzoek proces-verbaal
 • Analyseer getuigen/verdachtenverhoor

De opleiding wordt afgesloten met een tweetal examens:

 • Kennistoets PSI 
 • Vaardigheidstoets: het opmaken van een proces-verbaal van bevindingen

Resultaat

Je ontvangt na succesvolle beëindiging van de opleiding een diploma Politiemedewerker Specifieke Inzet en kunt worden aangesteld als ambtenaar met algemene opsporingsbevoegdheid met specifieke inzet.

Na het afronden van deze kwalificatie ben je in het algemeen voldoende startbekwaam. Echter, voor een bepaald vakgebied of een functie in een vakgebied kan het nodig zijn dat een aanvullende functiegerichte module nodig is voor het startbekwaam zijn voor deze functie. Het moment van startbekwaamheid verschilt derhalve per (functie in een) vakgebied.

Praktische informatie

Code: 1900186.000
Type: Opleiding
Examineringtype: Diploma

Studielast totaal: 450 sbu
Instituut: 274 sbu
Zelfstudie: 176 sbu

Duur: 1-3 maanden
Totaalprijs: niet individueel afneembaar

Toelichting studielast

Deze voltijds opleiding beslaat 450 studiebelastingsuren (sbu). Naast bijeenkomsten met medestudenten en docenten maakt ook zelfstudie deel uit van deze opleiding. De opleiding wordt uitgevoerd in 12 weken. De volgende ritmiek wordt hierbij gehanteerd:

 • 3 dagen school (totaal 274 SBU)
 • 2 dagen zelfstudie (totaal 176 SBU)

Overige informatie

Tijdens de opleiding maak je gebruik van de digitale leeromgeving van de Politieacademie.

Algemene instroomeisen

Je behoort tot één van de volgende doelgroepen: 

 • Finec/Cyber specialisten
 • Forensische opsporing specialisten
 • Intelligence specialisten

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Je wordt voor deze opleiding aangemeld door de eenheid waar je te werk bent gesteld.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.