Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Rijopleiding Bijzonder Ondersteunings Team

Algemeen

Tijdens de rijopleiding Bijzonder Ondersteunings Team (BOT) leer je onder alle mogelijke omstandigheden snel, veilig en beheerst te rijden. Bij de werkzaamheden in een BOT team is dat hard nodig: ze hebben een hoog specialistisch karakter, zoals het transporteren per auto van te beveiligen personen (TBP's) met een extreem veiligheidsrisico.

Een voorbeeldsituatie: een justitiabele van de zwaarste categorie wordt opgehaald uit een inrichting en vervoerd naar de rechtbank. Er is dreiging van een aanslag op de justitiabele of het willen bevrijden van deze. De justitiabele moet zodanig worden beveiligd dat deze de rechtbank veilig bereikt. Op zo'n moment moet er vlot en veilig gereden worden, waarbij er - in verband met de taakstelling - tevens sprake is van het plegen van verkeersovertredingen, zoals het overschrijden van de maximumsnelheid en het negeren van inhaalverboden en doorgetrokken strepen. Vanzelfsprekend gebeurt dit alles met inachtneming van het proportionaliteitsbeginsel en moet de (verkeers)veiligheid altijd gewaarborgd zijn.

Voor wie

Je bent executief of toekomstig medewerker van het BOT-team van de Dienst Vervoer en Ondersteuning van het Ministerie van Justitie.

Opbouw

De rijopleiding duurt 23 dagen verspreid over 5 weken en wordt tussentijds (na de derde week) onderbroken door de opleiding 'Executief medewerker BOT,' die wordt verzorgd vanuit de Politieacademie, locatie Ossendrecht. Je sluit de opleiding af met een proeve van bekwaamheid.

Resultaat

Jij:

 • bent in staat zonodig snel beslissingen te nemen waarbij de mogelijkheden en onmogelijkheden van het voertuig en de situatie onderkend worden, maar waarbij steeds gehandeld wordt vanuit rust. Je bent je voortdurend bewust van de eigen verantwoordelijkheid, de TBP en van de veiligheidsaspecten
 • kunt onder wisselende omstandigheden, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, het voertuig snel en veilig keren. Hierbij weeg je af welke methode voor het beoogde doel vereist dan wel gewenst is
 • kunt je inleven in de andere weggebruikers en deze respecteren
 • toont een goede voertuigbeheersing
 • kunt bochten herkennen en inschatten en onder wisselende omstandigheden met hogere snelheden berijden
 • kunt ook met hogere snelheden zoveel mogelijk inhaalkansen benutten
 • bent in staat onder eventuele wisselende weer- en verkeersomstandigheden te rijden
 • blijft presteren onder tijdsdruk en/of onder psychische druk
 • kunt meerdere handelingen tegelijk uitvoeren die niet met de primaire rijtaak te maken hebben, zoals het onthouden van de laatst gereden route in een woonwijk en deze route terug rijden (multitasking)
 • kunt bij het uitvoeren van spoedritten daar waar het mogelijk is winst in het verkeer pakken
 • kunt gebruik maken van de vrijstellingen en meerdere opdrachten tegelijk uitvoeren
 • toont gedurende het uitvoeren van de spoedrit stressbestendigheid en je bent inventief in het zoeken naar oplossingen
 • neemt onder invloed van deze druk de juiste inzichtelijke beslissingen
 • toont gedurende de gehele rit en tijdens het uitvoeren van alle opdrachten een goed verkeersinzicht en anticipatievermogen
 • kunt te allen tijde de verkeersveiligheid en de veiligheid van de inzittenden en anderen waarborgen.

Praktische informatie

Code: 9100691.003
Type: Training
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 166 sbu
Instituut: 104 sbu
Korps: 28 sbu
Zelfstudie: 30 sbu
Proeve: 4 sbu

Duur: 1-3 maanden
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: niet individueel afneembaar

Overige informatie

Tijdens de opleiding oefen je in een onopvallend lesvoertuig van de Politieacademie.

Randvoorwaarden

De startlocatie is in Rotterdam of Apeldoorn.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

Je bent in het bezit van Rijbewijs B.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende kun je via Youforce (Aanvraag Studiefaciliteiten) een aanvraag indienen.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.