Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Teaching and Coaching in International Assignments

Algemeen

Europese politiemensen leveren een bijdrage aan internationale politie trainingsmissies. Ze zijn geselecteerd op basis van inhoudelijke bekwaamheden en hebben vaak geen of weinig ervaring als trainer/coach. Deze opleiding ondersteunt missieleden bij de uitvoering van hun docent-/coachtaken, zoveel mogelijk afgestemd op de specifieke context waarbinnen zij gaan werken. De opleiding bereidt je dan ook uitstekend voor om als trainer of coach in buitenlandse politiemissies te werken.

Voor wie

Europese politiemensen die als trainer/coach gaan werken in buitenlandse politiemissies.

Opbouw

De opleiding duurt twee weken. Er wordt gestart met didactische uitgangspunten en basisvaardigheden. Dit gebeurt enerzijds door hierover met elkaar in gesprek te gaan, oefeningen te doen enzovoorts, en anderzijds door het geven van minilessen. In de eerste week volg je korte lessen over algemene onderwerpen en dat wordt geleidelijk uitgebouwd naar langere contextgebonden lessen in de tweede week. Een belangrijk element tijdens de opleiding is dat je bewust leert, bijvoorbeeld door het formuleren van leervragen en het maken van reflectieverslagen. Ook verzorgend gastsprekers uit het missieland of een politiecollega met ervaring in een politietrainingsmissie een aantal lessen.

Resultaat

Na het volgen van de opleiding kun je:

  • training-/coachingactiviteiten t.b.v. lokale politiemedewerkers voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Hierbij maak je gebruik van basale didactische bekwaamheden
  • training-/coachingactiviteiten t.b.v. lokale politietrainers voorbereiden, uitvoeren en evalueren, gericht op het faciliteren van je zelfstandige ontwikkeling op didactisch gebied en deze bekwaamheden toepassen in de specifieke context in het land waar de missie plaatsvindt.

Praktische informatie

Code: 9203691.002
Type: Cursus
Examineringtype: Bewijs van deelname

Studielast totaal: 80 sbu
Instituut: 74 sbu
Zelfstudie: 6 sbu

Duur: 1-2 weken
Locatie: Doorn
Totaalprijs: € 2.140,00

Toelichting studielast

74 contacturen en 6 uren zelfstudie. Binnen de 74 contacturen worden 12 uren besteed aan het geven/bijwonen van minilessen.

Overige informatie

De opleiding wordt gegeven in het Engels.

Randvoorwaarden

Je bent 2 weken, inclusief 6 avonden, aanwezig.

Startdata

Deze opleiding start op ondergenoemde data.

Per startdatum staan de beschikbare opleidingsplaatsen en -data vermeld.

Opleidingsdagen zijn normaal gesproken van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Deze informatie wordt dagelijks bijgewerkt.

Startdatum: 06-10-2020

Locatie: Doorn
Beschikbare opleidingsplaatsen: 12
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
1e wk; di t/m vr
2e wk; ma t/m vr.

Code: A003
Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 01-12-2020

Locatie: Doorn
Beschikbare opleidingsplaatsen: 12
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
1e wk; di t/m vr
2e wk; ma t/m vr.

Code: A004
Opleidingsdata sluiten

Algemene instroomeisen

Je bent geselecteerd voor een buitenlandse missie.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding individueel aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.