Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Basis module Intake-Service

Algemeen

De basismodule Intake en Service is bedoeld voor nieuwe politiemedewerkers die gaan werken binnen een Regionaal Service Centrum (RSC) of basisteam van de politie in de functie van Intake en Service assistent B of Medewerker Intake en Service. Dit zijn twee verschillende functies die dezelfde basisopleiding op het gebied van Intake en Service vereisen. Alleen de Medewerker Intake en Service zal naast deze basismodule een vervolgmodule doorlopen. Dit betreft de verdiepingsmodule Intake en Service.

Deze basismodule leidt op tot twee certificaten:

 • Algemene Opsporingsbekwaamheid en Politiële Vorming (AOPV) waarmee een BOA-getuigschrift wordt verkregen bij EXTH
 • Basismodule Intake en Service.

Als Intake en Service assistent B en Medewerker Intake en Service draag je bij aan de handhaving van de rechtsorde en de veiligheid en leefbaarheid in de samenleving en voer je met collega’s intake- en servicewerkzaamheden uit. Je staat middenin de samenleving en houd je bezig met zaken die betrekking hebben op veiligheid en dienstverlening. Bij alles wat je doet neem je je verantwoordelijkheid en toon je initiatief. Je signaleert problemen, brengt verslag uit en draagt oplossingen aan. Je zorgt ervoor dat de dienstverlening richting burgers zo hoog mogelijk is evenals de kwaliteit van processen-verbaal en aangiftes. Je handelen sluit volledig aan bij de werkwijzen die gevolgd worden in het RSC en de basisteams.

Voor wie

Deze basisopleiding is specifiek bedoeld voor nieuw instromende Intake en Service assistent B medewerkers of de Medewerker Intake en Service die werkzaam is in de eenheid en/of het Regionaal Service Centrum.  

Opbouw

De basismodule Intake en Service is opgebouwd uit de beroepstaken AOPV en Intake en Service basis. Je leert de theorie en vaardigheden die nodig zijn voor het opnemen van aangiften, het afhandelen van klantverzoeken, het voeren van gesprekken en het horen van getuigen. Gesprekken leer je ook te voeren in het Engels. De afhandeling van aangiftes, klantverzoeken en het horen van getuigen kun je verwerken in het bedrijfsprocessensysteem van de politie. Politiële vorming is een belangrijke rode draad die door de basismodule Intake en Service loopt. Het bepaalt de wijze waarop je uitvoering en invulling geeft aan je taak. De basismodule Intake en Service bestaat uit drie onderdelen.

Deel 1: Oriëntatie op politieel werken Je krijgt uitleg over het programma, de organisatie van de studie, de studiematerialen en het programma dienstverlening van de politie en maakt kennis met de werkgever en de werkplek.

Deel 2: AOPV/(BOA) De AOPV is inhoudelijk verdeeld in drie onderwijsblokken.

 • De Nederlandse politie in de samenleving Dit blok behandelt de Nederlandse politie die binnen de Nederlandse samenleving/democratie haar werk moet uitvoeren.  Je krijgt een beeld van wat de politie is en doet en van de politiefunctie binnen het kader van een democratische rechtsstaat.
 • Opsporingsbekwaamheid De uitvoering van de politietaak gebeurt aan de hand van bepaalde (wettelijke) regels en kaders. In dit blok krijg je inzicht in de wet- en regelgeving en de basisbevoegdheid van de politie, zoals strafrecht en strafvordering. Het kennen en kunnen hanteren van deze rechtsregels is rechtstreeks verbonden met de vakbekwaamheid van de opsporingsambtenaar.
 • Gesprekstechnieken: informatieverzamelend gesprek  Blok 3 behandelt de basisgesprekstechnieken om informatie verzamelende gesprekken te kunnen voeren, bijvoorbeeld achter de balie.

De AOPV sluit af met een aantal portfolio-opdrachten en een theorietoets.

Deel 3: Intake en Service basis In deze periode van leer je op school, volg je zelfstudie en ga je werken (stage lopen) bij een RSC en/of een basisteam. Je leert wat het betekent om te werken in een politieorganisatie op basis van het ‘programma dienstverlening’. Ook komen de volgende onderwerpen uitgebreid aan bod:

 • programma dienstverlening gespreksvaardigheid (incl. Engels)
 • klantverzoeken afhandelen
 • eenvoudige aangiftes opnemen
 • omgaan met emotionele reacties mentale kracht
 • getuigenverhoor
 • werken met BVH/documentatiesystemen
 • opstellen proces verbaal van aangifte
 • opstellen mutaties multichannelaanpak (aangifte in persoon, telefonische aangifte, internetaangifte, 2D- en 3D-aangifte, aangifte op locatie)
 • organisatorische en administratieve vaardigheden

Je doorloopt zelfstandig het programma Taalperfect via een zelfstudieprogramma. Tijdens de stage bij een RSC of basisteam maak je praktijkopdrachten die een goed beeld van de dagelijkse werkzaamheden weerspiegelen. Je draait baliediensten, neemt klantverzoeken aan, neemt aangiften op en verwerkt deze administratief. Praktijkcoaches of leidinggevenden zorgen voor begeleiding.

Tijdens deze basismodule wordt integraal aandacht besteed aan de zogeheten politiële vorming. De wijze waarop de ambtenaar van politie uitvoering geeft aan zijn taak loopt als een rode draad door de hele opleiding. Politiële vorming heeft te maken met het (ge)weten van de politie en gaat over dienstverlening en methodisch werken, professionele ruimte en de bereidheid rekenschap af te leggen. Politiële vorming is iets waaraan alle politiemensen voortdurend moeten blijven werken, ongeacht de specifieke kenmerken van taken en activiteiten. Tijdens de lessen krijg je zicht op je eigen positie en de reikwijdte van verantwoordelijkheid en het (tijdig) onderkennen van dilemma’s en tegenstrijdigheden, vakmatig en persoonlijk.

Resultaat

Met het behalen van het certificaat AOPV (BOA) en het certificaat Basismodule Intake en Service kun je werken als Assistent Intake en Service B bij een Regionaal Service Center (RSC) of binnen een basisteam. Ga je werken als medewerker Intake en Service, dan is vereist om ook de Vervolgmodule Intake en Service te doorlopen.

De certificaten, AOPV (BOA) en Basismodule Intake en Service geven recht op vrijstelling van het gedeelte Intake en Service behorende bij de opleiding Assistent Politiemedewerker of Allround politiemedewerker.

Praktische informatie

Code: B002012.003
Type: Training
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 430 sbu
Instituut: 220 sbu
Korps: 210 sbu

Duur: 6-12 maanden
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 3.349,00

Toelichting studielast

De nominale opleidingsduur is vastgesteld op 32 weken.

Studiebelastingsuren totaal:  768 SBU School: 448 SBU (56 schooldagen) Zelfstudie/werkzaamheid schoolopdrachten: 108 SBU (13 zelfstudiedagen) Werkend leren (stage RSC of basisteam): 212 SBU (25 stagedagen)

De opleiding vindt zowel plaats op school als in de praktijk en duurt nominaal 32 weken van globaal 24 SBU per week. Vanaf week 27 voer je praktijkopdrachten bij het RSC of een basisteam uit. Je loopt dan drie dagen in de week stage.

Overige informatie

Tijdens de opleiding heb je recht op een goede en passende begeleiding. Hierbij staan het leerproces en het ontwikkelen van competenties centraal. De Politieacademie en de eenheid sluiten hiervoor een leerwerkovereenkomst met je af.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

Je bent in het bezit van:

 • Minimaal diploma vmbo theoretische leerweg, mavo D of mbo-diploma 2-3.

Vrijstellingen

Eerder verworven competenties kunnen leiden tot vrijstellingen. Lees de algemene informatie over vrijstellingen op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding individueel aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.